Uskladitev minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

09. 01. 2009 je bil v Uradnem listu (št. 1/2009) objavljen Sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Prosimo vas, da ste pri obračunu premij pozorni, da bodo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence usklajene. Nove premije se pričnejo uporabljati pri obračunu in plačilu premij za mesec januar 2009.

Skoči na vsebino