Uskladitev minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence – Novo!

4. 7. 2008 je bil v Uradnem listu (št. 67/2008) objavljen Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.Prosimo vas, da ste pri obračunu premij pozorni, da bodo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence usklajene. Nove premije se pričnejo uporabljati pri obračunu in plačilu premij za mesec julij 2008.

Skoči na vsebino