Uskladitev minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence – Novo!

Odbor sklada ZVPSJU je na dopisni seji, v petek, 21. 12. 2007, sprejel sklep o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Sklep je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 120/2007.

Prosimo vas, da ste pri obračunu premij pozorni, da bodo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence usklajene. Nove premije se pričnejo uporabljati pri obračunu in plačilu premij za mesec januar 2008.

 

Skoči na vsebino