Uskladitev minimalne premije za javne uslužbence

Člani Odbora ZVPSJU so sprejeli sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Sklep je bil 10. januarja 2011 objavljen v Uradnem listu, št. 2/2011.

Prosimo vas, da ste pri obračunu premij pozorni, da bodo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence usklajene. Nove premije se začnejo uporabljati pri obračunu in plačilu premij za mesec januar 2011.

 

Skoči na vsebino