Uskladitev dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Odbor sklada ZVPSJU je na svoji seji, v ponedeljek, 23. 7. 2007, sprejel sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 67/2007, v petek, 27. julija 2007.

Prosimo vas, da ste pri obračunu premij pozorni, da bodo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence usklajene. Nove premije se pričnejo uporabljati pri obračunu in plačilu premij že za mesec julij 2007.

Skoči na vsebino