Sprememba premij ZVPSJU

Odbor sklada ZVPSJU je sprejel Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Sklep je bil 30. 6. 2010 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 52/2010.

Prosimo vas, da ste pri obračunu premij pozorni, da bodo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence usklajene. Nove premije se začnejo uporabljati pri obračunu in plačilu premij za mesec julij 2010.

Skoči na vsebino