Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Obveščamo vas, da od 1. julija 2006 velja nov znesek usklajene dodatne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence ter nova skupna premija. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavrovanja za javne uslužbence Odbora članov Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/06 z dne 7.7.2006.

Zneski usklajene dodatne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in vplačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za mesec julij 2006.

V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na naši brezplačni telefonski številki 080 23 45 vsak delovni dan med 9. in 14.uro.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Kapitalska družba, d.d.

Ljubljana, 27.7.2006

Skoči na vsebino