Obvestilo o zamenjavi digitalnega potrdila KaD.Net

Strežniško potrdilo Spletnega mesta KaD.Net bo dne 9.12.2004 poteklo. Zato smo le tega zamenjali z novim digitalnim potrdilo, ki ga je izdal overitelj SIGEN-CA. Za nemoteno delo morata zaupati temu overitelju, kar lahko narediti tako, da si namestitev digitalno potrdilo overitelja SIGEN-CA.

Skoči na vsebino