Obvestilo o objavi nove različice programa KaD.Net

V Kapitalski družbi stremimo k temu, da je naš informacijski sistem kakovosten in enostaven za uporabo, zato smo veseli vsake pripombe ali predloga, ki nam ga pošljete uporabniki KaD.Neta. Dosedanje predloge izboljšav obstoječega programa KaD.Net smo temeljito preučili in na podlagi njih pripravili novo različico programa KaD.Net z oznako 1.30.

Nova različica programa KaD.Net je namenjena tistim, ki storitev že uporabljate, kot tudi tistim, ki ste do sedaj uporabljali pomožni program za ročni vnos – KaDVNOS. Z izboljšavami programa KaD.Net smo omogočili zlasti hitrejšo pripravo podatkov o plačanih premijah zavezanca in individualnih premijah člana za redno mesečno poročanje, lažje pa je tudi pregledovanje in iskanje podatkov o posameznih članih.

 • Kontrola datumskega obdobja za finančne datoteke: Dodana je kontrola, da finančna datoteka ne more biti poslana za več kot 6 mesecev vnaprej.
 • Tiskanje poročila o vpisanih individualnih premijah: Dodan je nov obrazec za tisk in sicer strnjen pregled članov in plačanih individualnih premij za zadnje obdobje.
 • Tiskanje poročila o vpisanih premijah zavezanca: Dodan je nov obrazec za tisk in sicer strnjen pregled članov in plačanih premij za zadnje obdobje.
 • Tiskanje podatkov o članih: Tiskanje podatkov o članih je omogočeno za celoten seznam članov ali za posameznega izbranega člana. Tiskanje je izvedeno v dveh korakih, v prvem s pregledom seznama v Internet Explorerju, v drugem pa potem s tiskanjem seznama preko vmesnika Internet Explorerja.
 • Samodejna nastavitev datumskih obdobij glede na Oznako mesečnega obdobja: Dodana je nova funkcionalnost, ki omogoča lažjo pripravo podatkov za mesečno poročanje. Funkcija za pripravo mesečnih podatkov za poročanje finančnih podatkov nastavi sledeče:

  1. podatki o obdobju za ZAVEZANCA: podatki se poročajo ZA MESEC, običajno za mesec dni nazaj. Uporabnik izbere Oznako mesečnega obdobja in program samodejno določi datumsko obdobje. Primer: Če je izbran podatek 200406, se za obdobje zavezanca izbere 1. 5. – 31. 5. 2004.

  2. podatki o obdobju za individualne premije za ČLANA: podatki se poročajo V MESECU, običajno za tekoči mesec. Uporabnik izbere Oznako mesečnega obdobja in program samodejno določi datumsko obdobje. Primer: Če je izbran podatek 200406, se za obdobje zavezanca izbere 1. 6. – 30. 6. 2004.

 • Interaktivni skok na pomoč: Dodana funkcionalnosti pri pregledu pomoči. Na ključnih straneh je dodana povezava na datoteko s pomočjo in vključenim kazalom, tako da lahko takoj vidimo in prebere navodila za odprto stran.
 • Iskanje podatkov o članih preko priimka, davčne številke in ZVPS ID: Omogočeno je iskanje posameznega člana po treh ključnih parametrih in sicer po davčni številki, priimku in ZVPS IDju.
 • Strukturiran izvoz podatkov: Omogočen je izvoz podatkov v strukturirani obliki. Struktura zapisov je določene v prvi vrstici datoteke, kjer so z ; ločena posamezna polja. V naslednjih vrsticah si sledijo vrednosti posameznih polj, prav tako ločeni z podpičjem (;). Datoteka (ime je Izvoz.dat) je primerna za uvoz v MS Excell.
 • Prenos podatkov o članih iz zalednega sistema KAD: Je namenjen predvsem vsem, ki še niste poslovali preko KaD.Neta, da lahko vzpostavite tekoče stanje in od sedaj naprej uporabljate program KaD.Net za pripravo in oddajo podatkov. Prav tako omogoča prevzem podatkov tudi vsem, ki želite prevzeti podatke o članih iz zalednega sistema in z njimi nadaljevati redno mesečno poročaje.

Podrobnosti lahko preberete tudi v priloženi datoteki za Pomoč, ki je na voljo vsem registriranim uporabnikom spletnega mesta KaD.Net.

Ključne prednosti nove različice KaD.Neta pred programom KaDVNOS:

 • hitrejša priprava podatkov za redno mesečno poročanje,
 • uporaba raznih pripomočkov za podporo delovanju,
 • hitrejša pomoč v primeru tehničnih ali vsebinskih težav,
 • lažje vzdrževanje podatkov, saj se ti hranijo na varnih mestih v Kapitalski družbi,
 • lažje vzdrževanje programske opreme, saj je ta enotna za vse uporabnike in se izvaja na strežnikih Kapitalske družbe,
 • boljša podpora skupinskemu delu, upravljanju s pravicami in pooblastili pooblaščenih oseb zavezancev.

Za dodatne informacije o posameznih funkcijah so vam na voljo pojasnila in navodila za uporabo, objavljena na spletnem mestu KaD.Net.

Skoči na vsebino