Obvestilo o objavi nove različice programa KaD.Net 2.1.0

V Kapitalski družbi, d.d. se trudimo, da bi vam s pomočjo sodobne elektronske podpore pri izmenjavi podatkov preko našega spletnega mesta KaD.Net omogočili hitro in enostavno pripravo podatkov o članih in vplačanih premijah. Zato smo pripravili novo različico aplikacije KaD.Net z oznako 2.1.0, ki jo bomo 31.3.2006 po 16 uri namestili v produkcijsko okolje.

Nova različica je namenjena vsem, ki s pomočjo KaD.Net-a mesečno pripravljate podatke in oddajate datoteke. Izboljšave v novi različici KaD.Neta omogočajo boljšo in učinkovitejšo oddajo sprememb matičnih in finačnih podatkov. Z novo različico lahko spremembe matičnih podatkov pošiljete tudi za posameznega člana. Podatke za posameznega člana lahko pripravite s pomočjo elektronskega obrazca. Pri oddaji finančnih podatkov smo omogočili pred-izpolnjevanje obrazca za oddajo na podlagi veljavnih vrednosti premij za posamezne premijske razrede.

Dodane so namreč nove kontrole, ki preverjajo vsebino oddane datoteke. Glavna novost kontrol je, da se vsebina (podatki) oddane datoteke primerja oziroma kontrolira s podatki v zalednem sistemu.

Podroben seznam novih funkcionalnosti nameščenih v različico KaD.Net 2.1.0:

  • Možnost uporabe elektronskih obrazcev za interaktivno delo s spletnim mestom KaD.Net. Elektronski obrazci omogočajo, da uporabnik neposredno oddaja matične in finančne podatke na zato posebej prilagojenih obrazcih, ki imajo vgrajene vse kontrole za preprečitev nepravilnih oddaj. Pregled oddanih elektronskih obrazcev je uporabniku omogočen v posebnem meniju Oddani obrazci.
  • Zahtevek za dodajanje novega člana oziroma zahtevek za spremembo matičnih podatkov omogoča individualno oddajo podatkov s pomočjo elektronskega obrazca. Priprava obrazca poteka enako kot do sedaj, le pregled oddanih obrazcev je viden v posebni mapi Oddani obrazci.
  • Zahtevek za oddajo finančnih podatkov omogoča oddajo podatkov o premijah za zavezanca in individualnih premijah člana. Pri oddaji finančnih podatkov za zavezanca je omogočena priprava na podlagi pred-izpolnjenih vrednosti iz tabele premij po premijskih razredih (samo za tiste člane, ki so zaposleni za poln delovni čas pri zavezancu) oziroma je omogočena priprava na podlagi praznega obrazca.
  • Možnost elektronske oddaje vprašanja ali reklamacije. Izpolnite obrazec ter ga oddajte. Odgovor boste prejeli v mapo Prejeto takoj, ko bodo vaši skrbniki vprašanje ali reklamacijo analizirali in pripravili odgovor.

V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila in informacije o posamezni funkcionalnosti aplikacije, smo vam na voljo na naši brezplačni telefonski številki 080 23 45 vsak delovni dan med 9. in 14.uro.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Kapitalska družba, d.d.

Ljubljana, 31. 3. 2006

V primeru dodatnih vprašanj smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 2345, vsak delavnik med 9. in 14. uro ali po e-pošti: info.zvpsju@kapitalska-druzba.si

Za izkazano zaupanje se vam zahvaljujemo. Potrudili se bomo, da z učinkovitim upravljanjem premoženja vaših zaposlenih dosežemo zastavljene cilje in prispevamo k rasti njihove dodatne pokojnine.

Skoči na vsebino