Obvestilo o objavi nove različice programa KaD.Net 2.0.1

V Kapitalski družbi, d.d. se trudimo, da bi vam s pomočjo sodobne elektronske podpore pri izmenjavi podatkov preko našega spletnega mesta KaD.Net omogočili hitro in enostavno pripravo podatkov o članih in vplačanih premijah. Zato smo pripravili novo različico aplikacije KaD.Net z oznako 2.0.1, ki jo bomo 30.9.2005 po 16 uri namestili v produkcijsko okolje.

Nova različica je namenjena vsem, ki s pomočjo KaD.Net-a mesečno pripravljate podatke in oddajate datoteke. Izboljšave v novi različici KaD.Neta so prilagojene predvsem boljši in učinkoviti oddaji datotek. Dodane so namreč nove kontrole, ki preverjajo vsebino oddane datoteke. Glavna novost kontrol je, da se vsebina (podatki) oddane datoteke primerja oziroma kontrolira s podatki v zalednem sistemu.

Podroben seznam novosti:

V različico 2.0.1 so bile vgrajene naslednje nove kontrole:

 • Kontrola 58: Datum datoteke lahko vsebuje datume največ šest mesecev oddaljene od današnjega datuma.
 • Kontrola 59: Vpisana številka TRR se razlikuje od številke TRR vpisane v zalednem sistemu.
 • Kontrola 60: Vpisana je napačna struktura elektronske pošte.
 • Kontrola 61: Vpisana šifra proračunskega uporabnika je neveljavna.
 • Kontrola 62: Vpisana šifra proračunskega uporabnika se ne ujema s šifro proračunskega uporabnika v zalednem sistemu.
 • Kontrola 63: tip datoteke ‘7’; Vpisan je napačen znesek premije glede na premijski razred. V polju ZNESEK_ZAVEZANCA se preveri ali vsebina polja vsebuje pravilen znesek glede na premijski razred in začetek zavarovanja.
 • Kontrola 64: V polje ZVPS_ID je vpisan nedovoljen znak.
 • Kontrola 65: Vzrok prenehanja delovnega razmerja vsebuje vrednosti, ki niso dovoljene.
 • Kontrola 66: Podatka o datumu rojstva in/ali spolu se ne ujemata z vrednostjo v EMŠO številki.
 • Kontrola 67: V polje POLNO_ZAPOSLEN je zapisana napačna vrednost (vrednost ni numerična ali vrednost ni iz nabora šifranta).
 • Kontrola 68: V primeru, da je vnesen vzrok prenehanja delovnega razmerja, mora biti podan tudi datum zaključka delovnega razmerja.
 • Kontrola 69: tip datoteke ‘5’; Napačen znesek premije glede na premijski razred.

V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila in informacije o posamezni funkcionalnosti aplikacije, smo vam na voljo na naši brezplačni telefonski številki 080 23 45 vsak delovni dan med 9. in 14.uro.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Kapitalska družba, d.d.

Ljubljana, 30. 9. 2005

Skoči na vsebino