Obvestilo o objavi nove različice programa KaD.Net 1.5.3

V Kapitalski družbi smo sledili vašim pripombam in predlogom, s katerimi ste nam predlagali številne izboljšave in spremembe spletne aplikacije KaD.Net. Zato smo pripravili novo različico aplikacije KaD.Net z oznako 1.5.3, ki jo bomo 23.3.2005 po 16 uri namestili na produkcijsko okolje.

Nova različica je namenjena vsem, ki s pomočjo KaD.Net mesečno pripravljate podatke in oddajate datoteke. Izboljšave v novi različici KaD.Neta so prilagojene predvsem kontroli podatkov pri rednemu mesečnemu poročanju, saj se novi podatki preverjajo s tistimi v zalednem sistemu. To pa omogoča dodatno kontrolo nad morebitnimi napačnimi vpisi matičnih ali finančnih podatkov. Podroben seznam je priložen spodaj.

Ne pozabite tudi na prednosti uporabe digitalnih potrdil! Morda že imate digitalno potrdilo za druge namene oddaje datotek z elektronskim podpisom ali pa šele razmišljate o izboljšanju varnosti pri elektronski izmenjavi ter boljši in lažji prepoznavi pooblaščenega uporabnika datotek. Tudi KAD.Net vam omogoča, da si registrirate vaše digitalno potrdilo in vstopite v spletno aplikacijo KAD.Net z digitalnim potrdilom ter oddajate datoteke z elektronskim podpisom pooblaščene osebe zavezanca. Do spletnega mesta Kad.Net lahko dostopajo vsi imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljskih agencij – SIGEN-CA, SIGOV-CA in POŠTA®CA.

Podroben seznam novosti:

V različico 1.5.3 so bile vgrajene naslednje nove kontrole:

 • Kontrola 45: tip datoteke ‘7’; znesek_zavezanca = 0. Izpiše se opozorilo Vpisan znesek zapisa je 0,00 SIT. Praviloma mora biti znesek pozitiven.
 • Kontrola 45: tip datoteke ‘5’; znesek_ zavezanca = 0. Izpiše se opozorilo Vpisan znesek zapisa je 0,00 SIT. Praviloma mora biti znesek pozitiven.
 • Kontrola 45: tip datoteke ‘6’; znesek_clana = 0. Izpiše se opozorilo Vpisan znesek zapisa je 0,00 SIT. Praviloma mora biti znesek pozitiven.
 • Kontrola 17: znesek_zavezanca < 0. Izpiše se napaka. Vpisan znesek zapisa je 0,00 SIT. Praviloma mora biti znesek pozitiven.
 • Kontrola 44: tip datoteke ‘5’; znesek_clana <> 0. Izpiše se napaka. Znesek mora biti 0,00 SIT.
 • Kontrola 44: tip datoteke ‘6’; znesek_zavezanca <> 0. Izpiše se napaka Znesek mora biti 0,00 SIT.
 • Kontrola 34: tip datoteke ‘5’; Manjka začetni ali končni datum premije zavezanca ni podan.
 • Kontrola 35: tip datoteke ‘6’; Manjka začetni ali končni datum premije člana ni podan.
 • Kontrola 36: Davčna številka v datoteki se ne ujema z davčno zavezanca.
 • Kontrola 37: Identična datoteka je bila že oddana.
 • Kontrola 38: Ime datoteke in vsebina se ne ujemata (aktivna samo za SODPZ in KVPS).
 • Kontrola 39: Zavezanec ni član sklada.
 • Kontrola 41: tip datoteke ‘5’; Končni datum obdobja za premijo zavezanca zunaj dovoljenega intervala (kontroal v tipu 5).
 • Kontrola 42: tip datoteke ‘6’; Končni datum obdobja za premijo člana zunaj dovoljenega intervala (kontrola v tipu 6).
 • Kontrola 43: Neskladen tip zapisa.
 • Kontrola 46: Znesek vsebuje nedovoljeno kombinacijo znakov.
 • Kontrola 47: tip datoteke ‘7’; Začetek zavarovanja zunaj dovoljenega obdobja.
 • Kontrola 48: tip datoteke ‘7’; Odpiranje novega datuma začetka zavarovanja za člana pri obstoječem zavezancu, če ima le ta že odprt in nezaključen datum začetka varovanja.
 • Kontrola 49: Konflikt med ZVPS_ID, EMSO in davčno številko pri članu. Napaka se izpiše v primeru, če se vsaj en podatek pokrva s podatkom drugega člana.
 • Kontrola 53: tip datoteke ‘7’; Prevelika delovna doba, maksimalna vrednost je 50.
 • Kontrola 54: Kontrola kontrolnih znakov (to so znaki po ASCII tabeli pod število 32 -Dec).

Dodana so tudi nova sporočila v mehanizem za objavo sporočil in sicer:

 • ZVPSOPP (upoštevajo se pogoji da je vpisana premija MANJŠA od zahtevane premije glede na vpisani premijski razred).
 • ZVPSOPP1 (upošteva se vsa tista Obvestila, katera imajo vse PDje zaprte in niso v skupini sporočil ZVPSOPR).
 • ZVPSOPR (upošteva se vsa tista Obvestila, katera imajo vse PDje zaprte pred 04.04.2004 ter).
 • ZVPSOPR1 (upoštevajo se pogoji da je vpisana premija VEČJA od zahtevane premije glede na vpisani premijski razred.)
 • ZVPSMAT (ZVPSMAT je poročilo o napakah v zaledni obdelavi, ki ga pripravi SPIN in se posreduje vsem zavezancem, navedenim v tabeli SPOROCILA ZAVEZANCI.)

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Kapitalska družba, d.d.

Skoči na vsebino