Obvestilo o novih ID številkah

Obveščamo vas, da smo na spletnem mestu KaD.Net objavili številke novo izdanih Obvestil (ID številka), ki služijo za identifikacijo javnega uslužbenca, člana ZVPSJU in ste jih po prejemu dolžni vpisati v dokumente, na katerih sporočate spremembe matičnih podatkov in v Poročilo za razporeditev plačane premije zavezanca za plačilo. Za dokumente se štejejo tudi elektronske oblike pošiljanja podatkov.

Zaključili smo namreč tretji krog izdaje in pošiljanja Obvestil o vključitvi člana v Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (v nadaljevanju Obvestilo). Obvestila so na svoj domač naslov prejeli vsi tisti vaši zaposleni, za katere smo pravočasno prejeli pravilne in popolne oziroma popravljene podatke do začetka septembra 2005.

Trudimo se, da bi v bodoče lahko tekoče izdajali in pošiljali Obvestila vsem vključenim članom, zato tudi vas prosimo, da za vse tiste zaposlene, ki še vedno čakajo na izdajo Obvestil, posredujete popolne in pravilne podatke in nam zagotovite možnost izdaje Obvestila.

Vsem zaposlenim, za katere ste nas obvestili o spremembi podatkov, ki vplivajo na višino premije, smo na domač naslov poslali novo Obvestilo.

V kolikor se bodo člani sklada odločili za individualno plačilo premij ali določili upravičence za primer smrti, naj izpolnijo pripadajoča obrazca in ju oddajo v vaši strokovni službi. Prosimo vas, da nam vse zbrane obrazce posredujete na naš naslov.

V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na naši brezplačni telefonski številki 080 23 45 vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

Zahvaljujemo se vam za vaše dosedanje sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Kapitalska družba, d.d.

Ljubljana, 21. 10. 2005

Skoči na vsebino