Datoteka ZVPSPO – Potrdilo o številu enot premoženja

Na podlagi določil Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence smo objavili Potrdilo o številu enot premoženja, vpisanih na osebnem računu vaših zaposlenih in obračun vplačanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v preteklem letu po stanju na dan 31. december 2004 (v nadaljevanju Potrdilo).

Potrdilo je sestavljeno po določilih Sklepa o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot premoženja (Uradni list RS, št. 61/00).

V skladu s prejeto izjavo o varovanju in izmenjavi podatkov vam Potrdilo izdajamo ter posredujemo v elektronski obliki.

  • Vsi dokumenti, vključno z datoteko z opisom strukture podatkovne datoteke TXT (z oznako ZVPSPO v imenu), so shranjeni v stisnjeni obliki ZIP.
  • Prijavite se v spletno mesto KaD.Net, datoteko ZIP prevzemite, odprite datoteko s programom WinZip in izvlečite (extract) vse dokumente ter jih shranite na mesto na disku vašega računalnika, kjer hranite dokumentacijo, povezani s Kapitalsko družbo.

V kolikor so bila na osnovi vašega zahtevka ali zahtevka vašega zaposlenega v letu 2004 izvršena izplačila števila enot premoženja na osebnem računu člana, je to razvidno v posebni tabeli POŠEP03 (tabela 3: Obračun storna-vračil premij/prispevka v letu 2004, podroben opis je podan v priloženem dokumentu Excel).

V primeru dodatnih vprašanj smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 2345, vsak delavnik med 9. in 14. uro ali po e-pošti: info.zvpsju@kapitalska-druzba.si

Skoči na vsebino