Datoteka s podatki o Identifikacijski številki članov ZVPSJU

V Kapitalski družbi smo vsakemu članu, za katerega smo pridobili popolne podatke, določili enolično Identifikacijsko številko člana ZVPSJU. Podatek je bil članom posredovan tudi na Obvestilih o vključitvi v sklad ZVPSJU.

Pričakujemo in vas hkrati prosimo, da podatek o Identifikacijski številki člana v bodoče sporočate v finančnih datotekah v za ta namen predvideno polje (polje št. 10 v delu B datoteke tipa 5, 6).

Da bi podatke uskladili tudi v vaših informacijskih sistemih, od koder ste nam pošiljali podatke, vam bomo, v skladu z določili Navodila o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij, posredovali datoteko preko spletnega mestu KaD.Net oziroma po pošti z disketo. Datoteka vsebuje podatke o tistih članih, ki so bili vključeni v sklad ZVPSJU in sicer v strukturi datoteke vrstice tipa ‘7’ – ‘Del B’ (podrobnosti v Navodilih), pri čemer so izpolnjena naslednja polja.

Zap. št. Naziv polja Opis polja
1 TIP_ZAPISA Oznaka osebe (7 pomeni član ZVPSJU).
2 DAVCNA_ST Davčna številka člana ZVPSJU.
5 ST_CLANA Zaporedna številka člana, vrstice, kontrolni podatek.
6 DATUM_DATOTEKE Datum nastanka datoteke.
8 PRIIMEK Priimek člana ZVPSJU.
9 IME Ime člana ZVPSJU.
10 ZVPS_ID Identifikacijska številka člana ZVPSJU, ki jo bo upravljavec
poslal zavezancu po prvi konverziji premij v enote premoženja.
11 EMSO EMŠO.
12 DATUM_ROJSTVA Datum rojstva člana ZVPSJ.

Datoteka tipa ZVPSOJC je namenjena tudi nadaljnjemu uvozu podatkov v vaš informacijski sistem oziroma v KaDVnos.

Postopek dela je sledeč:

  • Prijavite se v spletno mesto KaD.Net z vaši uporabniškim imenom in geslom.
  • Odprite mapo Prejeto in izberite zadnjo (najnovejšo) različico datoteke tipa ZVPSOJC.
  • Kliknite na povezavo na imenu datoteke.
  • Preverite veljavnost elektronskega podpisa datoteke in v primeru, da je veljaven, shranite datoteko na disk vašega računalnika.
  • Datoteka je zapisana v tekstovni obliki in jo lahko pregledujete s katerim koli pregledovalnikom besedila (npr. Notepad, Excell).
  • Če ste podatke pripravljali s programom KaDVnos, je postopek uvoza podatkov v KaDVnos in prevzem najnovejše različice je objavljen na spletnem mestu KaD.Net.
Skoči na vsebino