Delovanje na skupščinah – arhiv 2013

Legenda:

NP … nasprotni predlog
KAD … Kapitalska družba, d. d.
SOD … Slovenska odškodninska družba, d. d.
RS … Republika Slovenija
VZMD … Vseslovensko združenje malih delničarjev
NS … Nadzorni svet
ZT … Zavarovalnica Triglav
BK … Banka Koper
MOM … Mestna občina Maribor

Razkritja glasovalnih stališč:

Vloženi nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda:

Poročilo o razkritjih delovanja na skupščinah v obdobju od 1. 1. 2013 do 23. 10. 2013

Skoči na vsebino