Delovanje na skupščinah arhiv 2009

Legenda:

NP … nasprotni predlog
KAD … Kapitalska družba, d. d.
SOD … Slovenska odškodninska družba, d. d.
RS … Republika Slovenija
VZMD … Vseslovensko združenje malih delničarjev
NS … Nadzorni sveta
ZT … Zavarovalnica Triglav
BK … Banka Koper
MOM … Mestna občina Maribor

Razkritja glasovalnih stališč:

Vloženi nasprotni predlogi:

Poročilo o delovanju na skupščinah družb v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 10. 2009