Delovanje na skupščinah arhiv 2010

Legenda:

NP … nasprotni predlog
KAD … Kapitalska družba, d. d.
SOD … Slovenska odškodninska družba, d. d.
RS … Republika Slovenija
VZMD … Vseslovensko združenje malih delničarjev
NS … Nadzorni svet
ZT … Zavarovalnica Triglav
BK … Banka Koper
MOM … Mestna občina Maribor

Razkritja glasovalnih stališč:

Vloženi nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda:

Skoči na vsebino