Skip Navigation LinksDomov/Upravljanje s podjetji/Kodeks

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kapitalska družba z namenom, da se vnaprej jasno in javno opredelijo načela, postopki ter kriteriji, po katerih bo ravnala Kapitalska družba in vsi njeni zastopniki pri izvrševanju članskih pravic v družbah, kjer ima Kapitalska družba lastniške deleže, smiselno uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d. d.

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.