Dogodki v letu 2014

23. 10. 2014

Srečanje z delodajalci – Predstavitev SODPZ

Kapitalska družba je v četrtek, dne 23. 10. 2014, organizirala srečanje z delodajalci – zavezanci za plačilo prispevkov, ki je bilo namenjeno predstavitvi Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Srečanje, ki je potekalo v poslovni stavbi Smelt na Dunajski cesti 160 v Ljubljani, namenjeno pa je bilo predstavitvi postopka poklicnega upokojevanja, informativnega izračuna poklicne pokojnine in aktualnih novosti v poklicnem zavarovanju. Na srečanju smo odgovarjali na različna vprašanja, ki so jih imeli predstavniki zavezancev, ki so se srečanja udeležili, izpostavljenih pa je bilo tudi nekaj novih dilem in posebnih primerov poklicnega zavarovanja in upokojitve.

Zavezanci, ki se srečanja niso mogli udeležiti oz. si želijo predstavitveno gradivo ponovno pogledati, lahko to storijo na spodnji povezavi:

Predstavitveno gradivo – srečanje z zavezanci, dne 23. 10. 2014.

 

17. 7. 2014

Predstavitve poklicnega zavarovanja

Kapitalska družba je v letošnjem letu poleg letnega srečanja za vse delodajalce in sindikate, ki ga redno izvaja in je namenjeno seznanitvi predstavnikov delodajalcev in predstavnikov sindikatov s poslovanjem SODPZ, predstavitvi novosti pri poklicnem zavarovanju, izvedla predstavitev SODPZ tudi za:

  • bodoče upokojence Slovenske vojske,
  • izvedla predstavitev za člane združenja sindikatov ZSSS v Ljubljani,
  • za zavarovance družbe Kontrola zračnega prometa,
  • za zaposlene v družbi SNG Opera in balet v Ljubljani,
  • za sindikalne predstavnike zavarovancev Premogovnika Velenje,
  • za sindikalne predstavnik Rudnik Trbovlje Hrastnik ter
  • za zavarovance Rudnika Živega srebra.

 

12. 2. 2014

Letno srečanje

Poslovna stavba Smelt, Ljubljana

Kapitalska družba je v sredo, 12. februarja 2014, organizirala tradicionalno redno letno srečanje s predstavniki delodajalcev in predstavniki sindikatov, na katerega se je odzvalo preko 120 udeležencev.

Članica uprave Kapitalske družbe, mag. Anja Strojin Štampar je predstavila poslovanje SODPZ v letu 2013, ko je bilo upravljanje sklada najuspešnejše ter skupaj z ostalimi predstavniki Kapitalske družbe spregovorila o spremembah in dopolnitvah Pokojninskega načrta v povezavi s podrobnejšim postopkom poklicnega upokojevanja.

Ker verjamemo, da iz spoznavanja raste zaupanje, bomo z rednimi letnimi srečanji nadaljevali tudi v prihodnje. Želimo si, da bi bili člani sklada SODPZ čim bolj seznanjeni z novostmi na področju obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ko je zbiranje prispevkov delodajalcev zato, da bi se iz zbranih sredstev zagotavljale pravice do poklicne pokojnine oziroma druge pravice, ki bi jih poleg pravic iz obveznega zavarovanja uživali zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela in dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.

Predstavitveno gradivo:

Nazaj na pregled dogodkov

Skoči na vsebino