Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Predstavitev družbe/Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kapitalska družba, d. d., je v skladu s 37. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate:

1.       Po pošti na naslov Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

2.       Preko elektronskega naslova: dpo@kapitalska-druzba.si

 

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.