Pomembnejše novosti po ZPIZ-2B v zvezi s poklicnim upokojevanjem

1. 1. 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list Uradni list RS, št. 102/2015; v nadaljevanju: ZPIZ-2B).

Za uskladitev pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja z določbami ZPIZ-2 ima v skladu z drugim odstavkom 38. člena ZPIZ-2B Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: SODPZ), rok dvanajst mesecev po uveljavitvi ZPIZ-2B, torej najkasneje do 1. 1. 2017.

ZPIZ-2B prinaša vrsto sprememb na področju poklicnega zavarovanja, med drugim spreminja pogoje za poklicno upokojevanje, prinaša spremembe na področju enkratnega izplačila sredstev in področju plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje ter uvaja solidarnostne rezerve.

Več lahko preberete v priponki:
Pomembnejše novosti po ZPIZ-2B v zvezi s poklicnim upokojevanjem

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino