Obvestilo o pravicah člana glede prenosa sredstev med različnimi upravljavci

Prenos sredstev zavarovanca-člana v pokojninski sklad, ki ga upravlja drug upravljavec, ni mogoč.

Zavarovanec-član poklicnega zavarovanja ima pravico do brezplačnega prenosa sredstev v dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer pridobi pravico do dodatne pokojnine. To pravico ima:

  • Zavarovanec-član, ki je še pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ali uveljavil vdovsko pokojnino, ob upokojitvi v obveznem zavarovanju po ZPIZ-2.
  • Zavarovanec-član, ki je uveljavil pravico do poklicne pokojnine in so mu po poteku te pravice ostala sredstva na osebnem računu.
  • Zavarovanec-član, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski, pa mu pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas z ministrstvom, pristojnim za obrambo, ni podaljšana ter ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine in zavarovanec-član poklicni vojak, ki se mu odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe ali zaradi drugih nekrivdnih razlogov.
Skoči na vsebino