Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Obrazci

Obrazci PSŠ

Obrazci namenjeni zavarovancem

 

  1. Vzorec Obvestila o vključitvi v Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov

    Priloga oz. sestavni del obvestila je obrazec Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti v času varčevanja

  2. Zahteva člana za enkratno izplačilo ali prenos sredstev
  3. Zahteva upravičenca za primer smrti ali dediča za izplačilo sredstev v primeru smrti člana

 

V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 

 

Obrazci namenjeni zavezancem

 

 

Vzorec Pogodbe o financiranju premostitvenega zavarovanja s prilogami (v skladu z naslednjimi predpisi: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - ZPPDFT, Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (Foreign Account Tax Compliance Act oziroma - FATCA) - in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK)

 

Sestavni del Pogodbe so:

Priloga 1: Identifikacija stranke,
Priloga 2: Identifikacija stranke (fizične osebe oz. Njenega zakonitega zastopnika, pravne osebe in njenega zakonitega zastopnika) in pooblaščenca stranke,
Priloga 3: Izjava stranke (za transakcije v vrednosti 15.000 EUR ali več),
Priloga 4: Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke,
Priloga 5: Vprašalnik za ugotavljanje politično izpostavljene osebe.

Vzorec Dogovora o izmenjavi in varovanju podatkov, ki je sestavni del Pogodbe o financiranju

Sestavna dela Dogovora sta: