Skip Navigation LinksDomov/SODPZ/SODPZ - poklicno zavarovanje/Obrazci

Obrazci SODPZ

Obrazci, namenjeni zavarovancem

 1. Zahtevek zavarovanca-člana za enkratno izplačilo oz. prenos sredstev

  Izpolni zavarovanec-član poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do enkratnega izplačila oziroma prenosa sredstev v višini odkupne vrednosti zaradi starostne, predčasne, vdovske ali invalidske upokojitve v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 2. Zahtevek dediča oziroma upravičenca za primer smrti za izplačilo sredstev v primeru smrti zavarovanca-člana ali uživalca poklicne pokojnine

  Izpolni dedič oziroma upravičenec v primeru smrti zavarovanca poklicnega zavarovanja ali uživalca poklicne pokojnine.

 3. Zahtevek zavarovanca-člana MORS za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti

  Izpolni zavarovanec-član MORS, ki izpolnjuje pogoje iz 7. odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti.

  Sestavni del zahtevka je Potrdilo Ministrstva za obrambo

  Izpolni MORS, ki potrjuje, da zavarovanec izpolnjuje pogoj za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti skladno s 7. odstavkom 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 4. Zahtevek zavarovanca-člana POLICISTA za izplačilo odkupne vrednosti

  Izpolni zavarovanec POLICIST, ki izpolnjuje pogoje iz 54. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku.

  Sestavni del zahtevka je Potrdilo MNZ, Policija

  Izpolni MNZ, Policija, ki potrjuje, da zavarovanec izpolnjuje pogoje za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku, skladno s 54. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol).

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 5. Zahtevek zavarovanca-člana za prenos sredstev zaradi dokupa pokojninske dobe in enkratno izplačilo oz. prenos sredstev

  Izpolni zavarovanec-član poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do prenosa sredstev na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za namen dokupa pokojninske dobe ter do enkratnega izplačila oziroma prenosa preostanka sredstev v višini odkupne vrednosti zaradi starostne, predčasne ali invalidske upokojitve v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 6. Zahtevek uživalca poklicne pokojnine za enkratno izplačilo oz. prenos presežka sredstev

  Izpolni uživalec poklicne pokojnine za uveljavitev pravice do enkratnega izplačila oziroma prenosa sredstev v višini odkupne vrednosti po zaključenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine v primeru presežka sredstev na svojem osebnem računu.

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 7. Vloga za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini

  Sestavni del vloge je Obrazec ZPIZ

  Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za informacijo o predvidenem datumu poklicne upokojitve in višini poklicne pokojnine.

 8. Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine

  Sestavni del zahtevka je Obrazec ZPIZ

  Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine pred starostno upokojitvijo v obveznem pokojninskem zavarovanju.

 9. Zahtevek za izdajo potrdila o vključenosti v poklicno zavarovanje (vloži zavarovanec)

 10. Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti

  Zavarovanec poklicnega zavarovanja lahko določi upravičence za primer smrti zavarovanca v času do poklicne upokojitve. Če upravičenci niso določeni, se odkupna vrednost enot premoženja izplača dedičem umrlega zavarovanca.

 11. Zahtevek za enkratno izplačilo ali prenos naknadno plačanih prispevkov

  Izpolni oseba, za katero so bili prispevki za poklicno zavarovanje plačani naknadno, ko je poklicno zavarovanje že prenehalo.

Obrazci, namenjeni zavezancem

 1. Prijava v poklicno zavarovanje

  Izpolni zavezanec za prijavo zaposlenega v poklicno zavarovanje.

 2. Mirovanje_prenehanje poklicnega zavarovanja (v obliki .doc)

  Izpolni zavezanec za mirovanje_prenehanje poklicnega zavarovanja.

 3. Prenehanje mirovanja poklicnega zavarovanja (v obliki .doc)

  Izpolni zavezanec za prenehanje mirovanja poklicnega zavarovanja.

 4. Obrazec za spremembe podatkov o zavarovancu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS

  Izpolni zavezanec za spremembo podatkov o zavarovancu poklicnega zavarovanja.

 5. Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih

  Izpolni zavezanec za poročanje o obračunanih in plačanih prispevkih.

 6. Zahtevek za izdajo potrdila o vključenosti v poklicno zavarovanje (vloži zavezanec)

  Izpolni zavezanec za informacijo o obdobju vključenosti zavarovanca v poklicno zavarovanje, ki jo potrebuje ZPIZ za izračun dodane dobe v primeru upokojitve.

 7. Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za prenehanje plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje (vloži zavezanec)

  Izpolni zavezanec za informacijo o prenehanju plačevanja prispekov za poklicno zavarovanje.

 8. Izjava delodajalca o prenehanju opravljanja dela na delovnem mestu, za katero je obvezna sklenitev poklicnega zavarovanja

Obrazci, namenjeni izmenjavi podatkov preko spletne aplikacije KaD.Net:

 1. Izjava o posredovanju in varovanju podatkov

  Izpolni zavezanec za potrebe posredovanja in varovanja podatkov v poklicnem zavarovanju.

 2. Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in varovanje podatkov

  Izpolni zavezanec za pooblastilo, spremembo ali preklic pooblastila za posredovanje in varovanje podatkov.

  več  Navodila za izpolnjevanje obrazca

 3. Obrazec za določitev, spremembo ali preklic kontaktne osebe

  Izpolni zavezanec za namen komunikacije.

  več Navodila za izpolnjevanje obrazca

 4. Obrazec za spremembo podatkov o odgovorni osebi

  Izpolni zavezanec v primeru spremembe odgovorne osebe.

  več Navodila za izpolnjevanje obrazca