Spremenjeni Pokojninski načrt – diferencirana prispevna stopnja velja do 31. 12. 2023

SPREMENJENI POKOJNINSKI NAČRT – DIFERENCIRANA PRISPEVNA STOPNJA VELJA DO 31. 12. 2023

Obveščamo vas, da se od 1. 1. 2022 dalje uporablja spremenjeni Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: Pokojninski načrt), ki je bil sprejet zaradi podaljšanja prehodnega obdobja, v katerem se uporablja diferencirana prispevna stopnja in upošteva delež čiste vrednosti sredstev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: SODPZ), do katerega se oblikujejo nerazporejene solidarnostne rezerve.

TRENUTNO VELJAVNA DIFERENCIRANA PRISPEVNA STOPNJA VELJA ŠE NAPREJ, IN SICER DO 31. 12. 2023.

Za zavarovance, ki se jim je v obdobju do 31. 12. 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem, prispevna stopnja še naprej znaša 8 %. Za zavarovance, ki se jim v obdobju do 31. 12. 2000 ni štela zavarovalna doba s povečanjem, se uporablja diferencirana prispevna stopnja, ki znaša na delovnem mestu iz 1. in 2. skupine 8,2 %, na delovnem mestu iz 3. skupine 8,4 %, na delovnem mestu iz 4. in 5. skupine pa 8,8 %.

Skladno s tretjim odstavkom 79. člena Pokojninskega načrta je podatke o pravilni prispevni stopnji dolžan upravljavcu zagotoviti zavezanec za plačilo prispevkov, in sicer tako, da na obračunu prispevkov za poklicno zavarovanje za vsakega zavarovanca-člana navede ustrezno prispevno stopnjo.

Ne glede na določbo prvega odstavka 57. člena Pokojninskega načrta se nerazporejene solidarnostne rezerve, ki se oblikujejo na podlagi drugega odstavka 213.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 oblikujejo, dokler z zadnjim zneskom ne dosežejo ali presežejo deleža 0,6 % čiste vrednosti sredstev SODPZ.

V primeru dodatnih vprašanj smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 13 36 in na elektronskem naslovu info.sodpz@kapitalska-druzba.si.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino