Spremenjen obrazec Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih in spremenjena stopnja prispevkov za poklicno zavarovanje

Dne 1. 1. 2016 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/2015; ZPIZ-2B). Nov Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: pokojninski načrt), ki je usklajen z ZPIZ-2B in ki ga je odobrila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se uporablja od 1. 1. 2017.

Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih

Zavezance za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje za zavarovance obveščamo, da je Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS (v nadaljevanju: SODPZ) skladno z 11. in 19. členom novega pokojninskega načrta pripravila nov obrazec Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih. V obrazcu je dodan stolpec Osnova za obračun prispevka.

Vzorec spremenjenega obrazca si lahko pogledate tukaj

Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih, s katerim kot zavezanec sporočate vse potrebne podatke o obračunu prispevkov, ste dolžni posredovati Kapitalski družbi, d. d., mesečno ob obračunu prispevkov za poklicno zavarovanje. Zavezance prosimo, da obrazec začnejo uporabljati pri obračunu in plačilu prispevka za mesec januar 2017, torej za vsa plačila od meseca februarja 2017 dalje.

S spremembo obrazca Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih, se spremeni tudi struktura izmenjalne finančne datoteke, ki jo zavezanci oddajajo preko spletne aplikacije KAD.Net. Vse zavezance, ki finančne podatke oddajajo s finančno datoteko prosimo, da strukturo finančne datoteke ustrezno popravijo oz. prilagodijo skladno z navodili, ki so objavljena tukaj.

Spremenjena stopnja prispevkov za poklicno zavarovanje

Zavezance tudi obveščamo, da je skladno z novim pokojninskim načrtom spremenjena stopnja prispevkov za poklicno zavarovanje. V skladu s prvim odstavkom 18. člena novega pokojninskega načrta v povezavi s prvim odstavkom 74. člena novega pokojninskega načrta znaša prispevna stopnja 8 % v obdobju dveh let od dneva začetka uporabe pokojninskega načrta, t.j. od 1. 1. 2017. Osnova za obračun prispevka za poklicno zavarovanje se ne spreminja. Nova prispevna stopnja se začne uporabljati pri obračunu in plačilu prispevka za mesec januar 2017, torej za plačila prispevka od meseca februarja 2017 dalje.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino