Spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja

Na podlagi odločbe o odobritvi sprememb in dopolnitev Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, št. 1032-5/2013-26, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti stopijo s 4. 2. 2016 v veljavo spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na znižanje provizije za upravljanje glede na višino čiste vrednosti sredstev v upravljanju.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino