Predstavitev pomembnejših značilnosti in novosti poklicnega upokojevanja po sprejetju novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F)

S 4. 11. 2015 je stopila v veljavo novela Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. list RS, št. 82/2015; v nadaljevanju ZPZRTH-F), ki prinaša nekaj novosti na področju poklicnega upokojevanja za posamezne kategorije zaposlenih v Rudniku Trbovlje-Hrastnik. Novela ZPZRTH-F pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine ne spreminja, nekoliko spreminja pravice iz poklicnega zavarovanja ter na novo opredeljuje pojem poklicne pokojnine.

Več lahko preberete v priponki:
Značilnosti in novosti poklicnega upokojevanja po sprejetju novele ZPZRTH-F

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino