Poslovno poročilo SODPZ

Za nami je poslovno leto, ki so ga, predvsem v drugi polovici leta, zaznamovale velike spremembe na gospodarskem in finančnem področju ter finančna kriza in s tem zaostreni pogoji poslovanja. V teh negotovih časih je do izraza prišla tudi stabilnost Kapitalske družbe, ki je dokazala, da ostaja finančno močna ter kapitalsko ustrezna izvajalka dodatnega pokojninskega zavarovanja ter zaupanja vredna finančna institucija.

Kapital v višini 1,12 milijarde evrov je jamstvo, da za upravljanje sredstev za dodatno pokojnino skrbi kapitalsko močna in varna družba. Vsem članom/zavarovancem naših skladov (296.984 članov je imelo konec leta 2008 v lasti 755 milijonov evrov) jamčimo izplačilo vsaj zajamčene vrednosti sredstev za dodatno pokojnino, ne glede na razmere na finančnih trgih.

Na spletni strani Kapitalske družbe si lahko preberete poslovno poročilo Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2008, ki vsebuje vse pomembnejše podatke o poslovanju sklada ter o Kapitalski družbi, kot upravljavki sklada, vključno z računovodskimi izkazi in mnenjem revizorja.

Delodajalci, vključeni v sklad so že prejeli poslovno poročilo sklada za leto 2008, njihovi zaposleni oziroma člani sklada pa bodo povzetke poslovnih poročil prejeli na svoje domače naslove do 15. junija 2009.

Skoči na vsebino