Pojasnilo glede negativne donosnosti SODPZ v letu 2022

Leto 2022 je bilo zaznamovano z najvišjo inflacijo v zadnjih desetletjih in šibko gospodarsko rastjo svetovnega gospodarstva, na kar je vplivalo veliko zunanjih dejavnikov, kot so negotovost glede pandemije, rusko-ukrajinska vojna, višje cene energentov in surovin ter strogi ukrepi Kitajske za zajezitev covida-19 in posledično motnje v svetovni dobavni verigi.

Svetovne centralne banke so se na dolgo trajajočo inflacijo odzvale odločno, z izjemno hitrim dvigovanjem obrestnih mer, kar je povzročilo padce cen vrednostnih papirjev na borzah. Leto 2022 pa je bilo zelo slabo tudi za obveznice, saj te niso, kot je bilo običajno v preteklosti, nudile varnega zavetja pred padci na delniških trgih in so se njihove vrednosti  v povprečju znižale celo več kot vrednosti delnic. Naložbe, ki naj bi bile najmanj tvegane in sestavljajo pretežni del naložb skladov s konzervativno naložbeno politiko, so tako zabeležile največje padce kar se odraža tudi v donosnosti skladov.

V letu 2022 so se občutno znižale cene finančnih instrumentov vseh naložbenih razredov, in sicer so se znižale:

 • Državne obveznice (indeks evropskih državnih obveznic) za -18,46 %.
 • Podjetniške obveznice (indeks podjetniških obveznic v valuti EUR) za -13,64 %.
 • Svetovni indeks delnic (merjeno v valuti EUR) za -13,81 %.
 • Evropske delnice (indeks STOXX Europe 600) za:
  • -10,04 % (upoštevane dividende).
  • – 13,06 % (brez dividend).
 • Slovenske delnice (indeks SBITOP) za:
  • -10,98 % (upoštevane dividende).
  • -16,89 % (brez dividend).

Razmere na finančnih trgih so se, enako kot pri ostalih skladih, odrazile v rezultatu poslovanja SODPZ, ki je v letu 2022 zabeležil padec vrednosti VEP v višini 9,58 %. Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec SODPZ je razmere na trgu v letu 2022 pozorno spremljala in del premoženja SODPZ naložila v denarne instrumente in vrednostne papirje s krajšo ročnostjo, zaradi česar je donosnost SODPZ boljša kot pri primerjalnih indeksih.

Vsem zavarovancem – članom SODPZ pa Kapitalska družba, d. d., s svojim lastnim premoženjem, zagotavlja zajamčeno donosnost na vsa vplačana sredstva. Kljub negativnim gibanjem na finančnih trgih pa je minimalna zajamčena donosnost SODPZ v letu 2022 znašala 0,05 %.

Skoči na vsebino