Obvestilo vsem zavezancem SODPZ o spremembah pokojninskega načrta in novostih pri posredovanju podatkov

Kapitalska družba, d. d., je v začetku decembra 2017 obvestila vse zavezance Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije, da bo s 1. 2. 2018 spremenjen postopek obračuna in oddajanja finančnih podatkov.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 29. 11. 2017 odobrila spremenjen in dopolnjen Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: pokojninski načrt). Spremenjen Pokojninski načrt se uporablja od 1. 1. 2018.

 

Skladno s pokojninskim načrtom bo v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019 veljala diferencirana prispevna stopnja. Za zavarovance, ki se jim je v obdobju do 31. 12. 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem, bo prispevna stopnja še naprej znašala 8 %. Za zavarovance, ki se jim v obdobju do 31. 12. 2000 ni štela zavarovalna doba s povečanjem, pa bo prispevna stopnja znašala:

  •  na delovnem mestu iz 1. in 2. skupine: 8,2 %
  •  na delovnem mestu iz 3. skupine: 8,4 %
  •  na delovnem mestu iz 4. in 5. skupine: 8,8 %.

Skladno s tretjim odstavkom 74. člena pokojninskega načrta je podatke o pravilni prispevni stopnji dolžan upravljavcu zagotoviti zavezanec za plačilo prispevkov, in sicer tako, da na obračunu prispevkov za poklicno zavarovanje za vsakega zavarovanca navede ustrezno prispevno stopnjo. Nova prispevna stopnja se začne uporabljati pri obračunu in plačilu prispevka za mesec januar 2018, torej za vsa plačila od meseca februarja 2018 dalje.

Spremembe pokojninskega načrta se nanašajo tudi na znižanje vstopnih stroškov in provizije za upravljanje, te se uporabljajo od 1. 2. 2018.

Spremenjen pokojninski načrt je objavljen tudi na naši spletni strani www.kapitalska-druzba.si.

Zavezance, ki ne razpolagajo z informacijo, ali se je do 31. 12. 2000 posameznemu zavarovancu štela zavarovalna doba s povečanjem, prosimo, da od zaposlenih pridobijo potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), iz katerega bo ta podatek razviden. Potrdilo lahko od Zavoda zahteva le zavarovanec sam, in sicer tako, da pri Zavodu vloži Vlogo za izpis obdobij zavarovanja v RS, ki se nahaja na spletni strani www.zpiz.si. Zavarovanec prejme potrdilo od Zavoda predvidoma v roku treh delovnih dni.

Zavezanci, ki finančne podatke oddajajo na KaD.Net-u prek obrazca, morajo pred oddajo podatkov vpisati ustrezno višino prispevne stopnje za vsakega zavarovanca posebej; zavezanci, ki finančne podatke oddajajo prek datoteke pa morajo prav tako upoštevati ustrezno višino prispevne stopnje za vsakega zavarovanca posebej. V kolikor prispevna stopnja ne bo v skladu z novim pokojninskim načrtom, obrazca oz. datoteke ne bo mogoče uspešno oddati.

Zavezanci, ki finančne podatke pošiljajo pisno, morajo vpisati ustrezno višino prispevne stopnje za vsakega zavarovanca posebej, sicer bo obračun prispevkov zavrnjen.

Poleg tega zavezance obveščamo, da bo po novem vzpostavljena tudi kontrola, ki bo preverjala, ali višina obračunanega prispevka ustreza vneseni osnovi za plačilo prispevkov. Če višina obračunanega prispevka ne bo ustrezna, bo obračun prispevkov zavrnjen.

V izogib morebitnim težavam pri oddajanju finančnih podatkov vam svetujemo, da čimprej pridobite ustrezne podatke, na podlagi katerih boste lahko pravočasno in pravilno oddali podatke o obračunanih in plačanih prispevkih.

Skoči na vsebino