Kapitalska družba ponuja možnost dodatne seznanitve s postopkom poklicnega upokojevanja za podjetja, ki so vključena v SODPZ

Kot ste seznanjeni, je Kapitalska družba v letošnjem letu, poleg letnega srečanja za vse delodajalce in sindikate,
izvedla predstavitev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) tudi za bodoče
upokojence Slovenske vojske, za člane združenja sindikatov ZSSS v Ljubljani, za zavarovance družbe
Kontrola zračnega prometa, za zaposlene v družbi SNG Opera in balet v Ljubljani, za sindikalne predstavnike
zavarovancev Premogovnika Velenje, za sindikalne predstavnik Rudnik Trbovlje Hrastnik ter za zavarovance
Rudnika Živega srebra. Naše izkušnje kažejo, da imajo zavarovanci SODPZ in delodajalci veliko vprašanj v
zvezi z izvajanjem poklicnega upokojevanja.

Če imajo zaposleni v vašem podjetju dodatna vprašanja v zvezi s postopkom poklicnega upokojevanja, na
katera trenutno ne znate odgovoriti, se lahko dogovorimo za srečanje, kjer bodo predstavniki Kapitalske družbe
osebno odgovorili na vsa vprašanja v zvezi s poklicnim upokojevanjem. Seznanitev kadrovske službe s
celotnim postopkom poklicnega upokojevanja, bo omogočilo lažjo komunikacijo z zaposlenimi, saj boste
lahko vi sami odgovorili na večino njihovih vprašanj.

V primeru, da ste v kadrovski službi zainteresirani za osebno srečanje, nam prosim to sporočite na brezplačno
telefonsko številko 080 13 36 ali po elektronski pošti na Info SODPZ.

Kapitalska družba, d. d.