Kapitalska družba ponuja možnost dodatne seznanitve s postopkom poklicnega upokojevanja za podjetja, ki so vključena v SODPZ

Kot ste seznanjeni, je Kapitalska družba v letošnjem letu, poleg letnega srečanja za vse delodajalce in sindikate,
izvedla predstavitev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) tudi za bodoče
upokojence Slovenske vojske, za člane združenja sindikatov ZSSS v Ljubljani, za zavarovance družbe
Kontrola zračnega prometa, za zaposlene v družbi SNG Opera in balet v Ljubljani, za sindikalne predstavnike
zavarovancev Premogovnika Velenje, za sindikalne predstavnik Rudnik Trbovlje Hrastnik ter za zavarovance
Rudnika Živega srebra. Naše izkušnje kažejo, da imajo zavarovanci SODPZ in delodajalci veliko vprašanj v
zvezi z izvajanjem poklicnega upokojevanja.

Če imajo zaposleni v vašem podjetju dodatna vprašanja v zvezi s postopkom poklicnega upokojevanja, na
katera trenutno ne znate odgovoriti, se lahko dogovorimo za srečanje, kjer bodo predstavniki Kapitalske družbe
osebno odgovorili na vsa vprašanja v zvezi s poklicnim upokojevanjem. Seznanitev kadrovske službe s
celotnim postopkom poklicnega upokojevanja, bo omogočilo lažjo komunikacijo z zaposlenimi, saj boste
lahko vi sami odgovorili na večino njihovih vprašanj.

V primeru, da ste v kadrovski službi zainteresirani za osebno srečanje, nam prosim to sporočite na brezplačno
telefonsko številko 080 13 36 ali po elektronski pošti na Info SODPZ.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino