Izplačilo solidarnostnega dodatka uživalcem poklicne pokojnine

Kapitalska družba, d.d., je 14. 1. 2022 uživalcem poklicne pokojnine izplačala solidarnostni dodatek na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo zaradi Covid-19 (v nadaljevanju: ZDUPŠOP).

V skladu z ZDUPŠOP je bil solidarnostni dodatek izplačan uživalcem poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednjih zneskih:

  • uživalcem poklicnih pokojnin, ki prejemajo poklicno pokojnino v znesku do 523 evrov, je bil izplačan solidarnostni dodatek v višini 300 evrov,
  • uživalcem poklicnih pokojnin, ki prejemajo poklicno pokojnino v znesku od 523,01 do 628 evrov, je bil izplačan solidarnostni dodatek v višini 230 evrov in
  • uživalcem poklicnih pokojnin, ki prejemajo poklicno pokojnino v znesku od 628,01 do 732 evrov, je bil izplačan solidarnostni dodatek v višini 130 eurov.

Kapitalska družba, d . d., je vsem upravičencem posredovala obvestilo o izplačilu solidarnostnega dodatka.

Skoči na vsebino