Dodatno pojasnilo v zvezi z enkratnimi izplačili odkupne vrednosti zavarovancem MORS

(Ljubljana, 27. junij 2016) Izjavo zavarovanca MORS, da glede na posledice enkratnega izplačila sredstev, vztrajajo pri zahtevi za izplačilo, bo potrebno izpolniti samo tistim zavarovancem, ki so zahtevek vložili pred izdajo odločbe Ustavnega sodišča, torej pred 10. 6. 2016, ne glede na to ali so zahtevek vložili sami ali preko odvetnika.

Ponovno poudarjamo, da bo izplačilo odkupne vrednosti prejel vsak zavarovanec, ki bo vztrajal pri svojem zahtevku. Za zahtevek ni pogoj, da ga vloži odvetnik, ampak lahko stori to zavarovanec sam.

Vsi zavarovanci, ki so in bodo podali popoln zahtevek katerikoli dan do konca meseca junija, bodo dobili izplačilo sredstev s svojega računa istočasno, najkasneje do konca julija.

Tudi tisti zavarovanci, ki bodo podali popoln zahtevek za enkratno izplačilo odkupne vrednosti do uveljavitve novega pokojninskega načrta (v skladu z določili ZPIZ-2B je to najkasneje do 31. 12. 2016), bodo prejeli izplačilo odkupne vrednosti v 30 dneh po obračunskem dnevu, ki je vedno zadnji delovni dan v mesecu (npr. popolni zahtevki, prejeti do konca julija, bodo izplačani avgusta).

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino