Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Potrdilo o stanju na osebnem računu zavarovanca

Potrdilo o stanju na osebnem računu zavarovanca

Kapitalska družba bo vsem zavarovancem vsako leto najkasneje do 31. januarja tekočega leta, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, izdala potrdilo o stanju in podatek o vseh vplačilih na osebni račun člana v PSŠ v preteklem letu.