Skip Navigation LinksDomov/PSŠ/PSŠ – Premostitveni sklad športnikov/Kako do privarčevanih sredstev

Kako do privarčevanih sredstev

S premostitvenim zavarovanjem se članu Premostitvenega sklada športnikov zagotavlja:

  • premostitvena renta, ki se izplačuje v mesečnih zneskih ali
  • enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana.

Pravico do premostitvene rente pridobi član, ko dopolni 30 let starosti, uveljavi pa jo lahko, ko zaključi z aktivno športno kariero.

Pravico do premostitvene rente pridobi tudi član, ki še ni dopolnil 30 let starosti, če se je prenehal poklicno ukvarjati s športom zaradi zdravstvene nezmožnosti ali poškodbe in mu je v skladu zakonom ministrstvo, pristojno za šport, izdalo odločbo.

Član lahko zahteva enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrenosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, samo v primeru, če sredstva na njegovem računu ob izpolnitvi zakonskih pogojev ne presegajo 5.000 evrov.

Kapitalska družba izplača odkupno vrednost v roku 30 dni po koncu obračunskega obdobja, ko je bil podan popoln zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti. Obrazci oz. zahtevki za izplačilo odkupne vrednosti so objavljeni na spletni strani Kapitalske družbe.


 

Premostitvena rentaveč

 

 

 


 

Enkratno izplačiloveč