Skip Navigation LinksDomov/SODPZ/SODPZ - poklicno zavarovanje

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ)

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) je vzajemni pokojninski sklad, namenjen zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela.

SODPZ v imenu in za račun zavarovancev in drugih upravičencev upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Komu je sklad namenjen


V SODPZ so skladno z ZPIZ-2 vključeni vsi zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati.

Delovna mesta, za katera so zavezanci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje, so:

  • delovna mesta, za katera je ob uveljavitvi ZPIZ-2 veljala obveznost vključitve v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, če Komisija ne ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz 199. člena ZPIZ-2;
  • delovna mesta, ki jih določi Komisija;
  • delovna mesta, ki so določena s posebnim zakonom. Seznam delovnih mest se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravice poklicnega zavarovanja


Vključitev v SODPZ zagotavlja zavarovancu pravico do poklicne pokojnine, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

Zavarovancu-članu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po ZPIZ-1 oziroma je vključen v poklicno zavarovanje po ZPIZ-2, se k dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja po ZPIZ-2, doda četrtina obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje. Za obdobje, v katerem je bil zavarovanec-član poklicnega zavarovanja vključen v poklicno zavarovanje, štejejo vsa obdobja, za katera je zavezanec v celoti vplačal prispevke.

Skladno s pokojninskim načrtom ima zavarovanec v nekaterih primerih pravico do izplačila odkupne vrednosti na osebnem računu v enkratnem znesku. V primeru smrti pred poklicno upokojitvijo se odkupna vrednost izplača dedičem oz. upravičencem.

Pritožbe zavarovancev SODPZ


Navodilo o reševanju pritožb zavarovancev SODPZ ureja postopek reševanja pritožb pri izvajalcu tega zavarovanja, ki jih vlagajo zavarovanci v zvezi s poklicnim zavarovanjem.

Izvensodno reševanje sporov


Upravljavec ne priznava nobenega izvajalca za izvensodno reševanje sporov, kot pristojnega za reševanje sporov med strankami.

Obrazložitev podatkov v Potrdilu o stanju na osebnem računu zavarovanca SODPZ

Za vse zavarovance SODPZ smo pripravili podrobnejša pojasnila o tem, kako brati Potrdilo o stanju na osebnem računu zavarovanca.

Obrazložitev podatkov v Potrdilu o stanju na osebnem računu zavarovanca SODPZ

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki in v kontaktnem centru Kapitalske družbe, d. d., dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka


Družbe v skupini


Modra zavarovalnica, d. d.

Javna prodaja

8. 4. 2017

Slovenski državni holding, d. d., in Kapitalska družba, d. d., objavljata Vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic družbe Intertrade ITA, d. d., Tomšičeva 3, Ljubljana, z oznako INRG, kar predstavlja 15,38 % vseh delnic te družbe, od tega 5.349 delnic oziroma 7,69 % vseh delnic družbe, katerih imetnik je Slovenski državni holding, d. d., in 5.348 delnic oziroma 7,69 % vseh delnic te družbe, katerih imetnik je Kapitalska družba, d. d.

Podrobnosti si lahko preberete v priponki:
Vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic družbe Intertrade ITA, d. d.