Zaradi poravnave zakonskih in drugih obveznosti kot tudi preprečitve škode je nujna unovčitev opcije prodaje deleža Splošne plovbe, d.d.

(Ljubljana, 01.03.2012) Slovenska odškodninska družba, d.d. (SOD) in Kapitalska družba, d.d. (KAD) sta z namenom maksimiziranja prodajne cene poslovnih deležev Splošne plovbe začeli prodajni postopek s preveritvijo mednarodnega trga. Do roka 13.2.2012 SOD in KAD nista prejeli nobene ponudbe za nakup deleža v Splošni plovbi.

SOD (28,65%) in KAD (1%) sta ob sklenitvi pogodbe o prodaji 29,65 % deleža Splošne plovbe v letu 2007 s kupcem družbo Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft MBH sklenili pogodbo o prodajni opciji. Glede na to, da letos poteče opcijsko upravičenje in glede na načrtovane finančne obveznosti SOD v letu 2012 ter optimizacijo denarnih tokov, je za SOD nujno, da zaradi poravnave zakonskih in drugih obveznosti kot tudi preprečitve škode to opcijo unovči.

O vseh nadaljnjih korakih bomo javnost sproti obveščali.

Kapitalska družba, d.d., in Slovenska odškodninska družba, d.d.

Skoči na vsebino