Za nakup delnic družbe Casino Portorož, d.d., je do roka za oddajo ponudb prispela ena ponudba

(Ljubljana, 23.4.2012) Danes se je iztekel rok za oddajo ponudb za nakup delnic Casino Portorož, d. d. Do roka je prispela ena ponudba. Kapitalska družba, d. d.(KAD), in Slovenska odškodninska družba, d. d. (SOD), sta na podlagi soglasja ministra za finance za pridobitev navadnih delnic v postopku dokapitalizacije družbe Casino Portorož, d. d., in ob upoštevanju veljavnega Zakona o igrah na srečo ter vrednosti ponujene cene iz njihove ponudbe, pripravili predlog pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij in ga poslali družbama Casino Riviera, d. d., in Eurotas, d. d.

Kapitalska družba, d.d., in Slovenska odškodninska družba, d.d.

Skoči na vsebino