Unovčenje prodajne opcije v družbi Splošna plovba d.o.o.

Kapitalska družba, d. d., je dne 18. 5. 2012, s strani družbe Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft mbh, prejela kupnino v višini 12.712.720,76 EUR za delež v družbi Splošna plovba, d.o.o.

Delež Kapitalske družbe, d. d., v družbi Splošna plovba, d.o.o, je bil prodan na podlagi uveljavitve prodajne opcije, dogovorjene s Pogodbo o ustanovitvi prodajne opcije z dne 26.6.2007.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino