Stališče do prevzemne ponudbe za delnice družbe Cetis, d. d., Celje

Slovenska odškodninska družba, d. d., Kapitalska družba, d. d., Ljubljana, Kovinoplastika, d. d., Lož in NFD Holding, d. d., Ljubljana ne bodo sprejele prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Cetis, d. d., Celje, ker je po njihovi oceni ponujena prevzemna cena občutno prenizka.

Zgoraj navedene družbe so skupaj imetnice 52.706 delnic družbe Cetis, d. d., Celje, ki predstavljajo 26,35 % osnovnega kapitala te družbe.

Kapitalska družba, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d.

Skoči na vsebino