Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – imenovanje treh članov nadzornega sveta

Vlada Republike Slovenije se je na svoji 35. redni seji 2. februarja 2023, kot skupščina Kapitalske družbe, d. d., seznanila s potekom mandata trem članom nadzornega sveta družbe z dnem 1. februar 2023. Vlada je za štiriletni mandat za člane nadzornega sveta ponovno imenovala dr. Borisa Žnidariča in Mirka Miklavčiča na predlog zvez oziroma organizacij upokojencev na ravni države ter mag. Ladislava Rožiča na predlog sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih za območje države. Nov mandat je članom nadzornega sveta začel teči 2. februarja 2023 bo trajal do 1. februarja 2027.

Zapisnik skupščine je na tej povezavi.

Skoči na vsebino