Ponudbe za nakup delnic družbe Casino Portorož

Kapitalska družba, d. d., Slovenska odškodninska družba, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d. so, na podlagi javno objavljenega vabila k dajanju ponudb za nakup delnic družbe Casino Portorož, d. d., ki se je iztekel 8. 11. 2011 ob 12 uri, prejeli ponudbe za nakup delnic omenjene družbe. Zaradi pogajanj, ki sledijo, števila in vsebin ponudb še ne moremo razkriti.

Ob tem bi radi poudarili, da nobeden od dosedanjih razpisov za prodajalce ni bil zavezujoč. Zainteresirani ponudniki, ki so se prijavili na predhodne razpise, so bili povabljeni tudi k sodelovanju na zadnjem razpisu.

Hkrati sporočamo, da nam je družba Casino Riviera, d.d., kot sklicatelj, dne 7. 11. 2011, poslala vabilo na skupščino, ki naj bi bila jutri, dne 9. 11. 2011 ob 13 uri, na sedežu družbe. Menimo, da je takšen sklic nezakonit, saj ni podprt z ustreznim pooblastilom sodišča, zato bi bili sklepi, sprejeti na tako izvedeni skupščini, nični.

Skoči na vsebino