Pojasnilo glede postopka uveljavitve predkupne pravice v družbi Sava, d. d.

V zvezi z objavami v nekaterih medijih, želi Kapitalska družba, d. d., z namenom objektivne informiranosti javnosti opozoriti na napačne in zavajajoče navedbe, kot je obrazloženo v nadaljevanju.

Kapitalska družba, d. d., je z 28,05-odstotnim deležem za skladom York največja delničarka družbe Sava, d. d., ki hkrati predstavlja eno izmed največjih in najpomembnejših naložb družbe. Kapitalska družba, d. d., ves čas podpira prestrukturiranje in razvoj celotne poslovne skupine Sava, vključno z odkupom terjatev od DUTB, d. d., njihovo delno konverzijo v kapital, zagotovitvijo dodatnih sredstev za prevzem Hotelov Bernardin in refinanciranjem terjatev. Pri tem sta uprava in celotni nadzorni svet delovala ves čas enotno in usklajeno, z upoštevanjem interesov Kapitalske družbe, d. d., in ob hkratnem zagotavljanju razvoja Save, d. d., kot strateško pomembne naložbe Republike Slovenije.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na seji 18. 2. 2022 obravnaval soglasje k predlogu uprave za uveljavitev predkupne pravice za nakup deleža v družbi Sava, d. d., od sklada York. V določenih medijih je bilo popolnoma napačno in zavajajoče navedeno, da so člani nadzornega sveta, imenovani na predlog deležniških skupin, dr. Boris Žnidarič, g. Mirko Miklavčič in mag. Ladislav Rožič, glasovali proti uveljavitvi predkupne pravice. Nadzorni svet je v razpravi enotno podprl uveljavitev predkupne pravice. Zaradi nejasnosti glede zmožnosti zagotovitve potrebnih sredstev za izvršitev predkupne pravice s strani SDH, d. d., so se dr. Žnidarič, g. Miklavčič in mag. Rožič zavzeli za način izvedbe izvršitve predkupne pravice, v skladu s katerim bi pri prevzemu delnic sodelovala (tudi) Kapitalska družba, d. d., s čimer bi se po njihovi oceni zmanjšala tveganja. Nadzorni svet je po izvedbi skupščine SDH, d. d., s katero je Vlada RS SDH, d. d., zagotovila sredstva za nakup delnic družbe Sava, d. d., soglasno sprejel sklep, s katerim je dal upravi Kapitalske družbe, d. d., soglasje za izvršitev predkupne pravice skupaj s SDH, d. d.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d. 

Skoči na vsebino