Ohranitev družbe Casino Portorož, d.d.

Kapitalska družba, d.d., in Slovenska odškodninska družba, d.d., podpirata prizadevanja zainteresiranih vlagateljev za ohranitev družbe Casino Portorož d.d.

Kapitalska družba, d. d., (KAD) in Slovenska odškodninska družba, d. d., (SOD) se zavedata, da je družba Casino Portorož, d. d., v težkem finančnem položaju in da potrebuje finančno prestrukturiranje. Zato podpirata prizadevanja zainteresiranih vlagateljev za ohranitev delovnih mest in ohranitev družbe Casino Portorož, d. d., kot delujočega podjetja. V ta namen sta KAD in SOD do trenutka, ko so jima bile nezakonito odvzete glasovalne pravice, podpirali dokapitalizacijo družbe in sodelovali pri sprejemanju ustreznih skupščinskih sklepov.

KAD in SOD morata, kot družbi v izključni lasti države, spoštovati pravila preglednega delovanja, zato morata za zaščito svojih legitimnih interesov izpeljati transparenten in konkurenčen prodajni postopek, ki ne izključuje nobene od oseb, ki so do sedaj izkazale resen namen za prevzem večinskega deleža v družbi. To sta tako finančni konzorcij (Casino Riviera, d.d., Eurotas, d.d., Občina Piran) kot tudi Casino Bled, d.d.

Z namenom transparentne in konkurenčne prodaje delnic družbe Casino Portorož, d. d., sta KAD in SOD navedene osebe ponovno povabili k oddaji ponudb za nakup teh delnic.

Ob oddaji ponudb morajo ponudniki priložiti tudi soglasje ministra za finance za pridobitev navadnih delnic. Ob prejemu popolnih ponudb, ki bodo vsebovale tudi soglasje ministra za finance, bosta KAD in SOD zaključili prodajni postopek in s tem bo lahko novi večinski lastnik takoj pristopil k sanaciji družbe.

Kapitalska družba, d.d., in Slovenska odškodninska družba, d.d.

Skoči na vsebino