Odbor SODPZ sprejel pozitivno mnenje k predlogu pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja

(Ljubljana, 23. oktober 2013) Danes je na Kapitalski družbi, d. d., potekala seja Odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Odbor sklada je sprejel mnenje, da je predlog pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja pripravljen v skladu z določili ZPIZ-2.

Pred odobritvijo pokojninskega načrta za poklicno zavarovanje s strani ministrice, pristojne za delo, mora k spremembam pokojninskega načrta podati svoje mnenje še Ekonomsko socialni svet. Obravnava na Ekonomsko socialnemu svetu je predvidena za 8. 11. 2013. Na podlagi odobrenega pokojninskega načrta za poklicno zavarovanje bo Kapitalska družba, d. d., začela s postopkom poklicnega upokojevanja zavarovancev sklada po ZPIZ-2.

Odbor sklada je tudi oblikoval pobudo, da se pripravijo dodatne spremembe zakona, ki bodo izboljšale obstoječi sistem poklicnega upokojevanja in zagotovile solidarnost na nivoju sklada.


Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino