Obvestilo o spoštovanju Priporočila SDH o odpovedi delu prejemkov v Skupini Kapitalska družba

Na podlagi Priporočila Slovenskega državnega holdinga o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta z dne 31. 3. 2020, Kapitalska družba, d. d., sporoča, da so se vsi člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., ter zunanja članica revizijske komisije in en zunanji član akreditacijske komisije odpovedali 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij. Odpoved delu prejemkov velja od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. Poleg tega se je ena zunanja članica akreditacijske komisije nadzornega sveta odpovedala 30 % prejemkov, do katerih je upravičena iz naslova opravljanja svoje funkcije, pri čemer njena odpoved delu prejemkov velja od vključno meseca aprila 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. Ena zunanja članica akreditacijske komisije nadzornega sveta se ni odpovedala delu prejemkov iz razloga, ker ni upravičena do prejemkov iz naslova interventnih zakonov, ki so bili sprejeti zaradi epidemije. 

V odvisni družbi Modra zavarovalnica, d. d., se je pet članov nadzornega sveta in revizijske komisije odpovedalo 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij. Odpoved delu prejemkov velja od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. En član nadzornega sveta in revizijske komisije ter neodvisni zunanji strokovni član revizijske komisije se nista odpovedala prejemkom z razlogom povečanega obsega dela, ki je v kriznem obdobju tudi bolj zahtevno in odgovorno.

 

Skoči na vsebino