Nadzorni svet Kapitalske družbe imenoval novega predsednika nadzornega sveta

(Ljubljana, 5. september 2013) Danes je potekala 61. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d.

Člani nadzornega sveta so za predsednika nadzornega sveta soglasno izvolili g. Sama Lozeja, za člana revizijske komisije nadzornega sveta, g. Aleksandra Mervarja, za člana akreditacijske komisije nadzornega sveta pa g. Staneta Seničarja. Podpredsednik nadzornega sveta ostaja g. Aldo Ternovec.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d. se je seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d. ter Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kritnega sklada SODPZ (KS SODPZ) v obdobju od januarja do junija 2013.

Prav tako se je seznanil s poslovanjem odvisnih družb Modre zavarovalnice, d. d. in PDP, Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d., v obdobju od januarja do marca 2013.

Nadzorni svet je obravnaval tudi poročilo o upravljavskih aktivnostih v družbi Perutnina Ptuj, d. d. ter predlagal, da uprava nadaljuje s potrebnimi upravljavskimi aktivnostmi za zaščito premoženja Kapitalske družbe, d. d.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino