Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je seznanil z aktivnostmi pri upravljanju naložb Kapitalske družbe, d. d., in pri izvajanju Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(Ljubljana, 24. februar 2017) Včeraj je na sedežu Kapitalske družbe, d. d., potekala seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., na kateri so se njegovi člani seznanili z aktivnostmi pri upravljanju naložb Kapitalske družbe, d. d.

Člani nadzornega sveta so na včerajšnji seji obravnavali tudi spremembe in dopolnitve Poslovnika Akreditacijske komisije nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., ter podali soglasje k spremembam Pravilnika o notranji organizaciji Kapitalske družbe, d. d.

Nadzorni svet se je seznanil z izvajanjem nalog, ki jih je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prenesel na Kapitalsko družbo, d. d. V prvi vrsti je to izvajanje nadzora nad plačevanjem prispevkov za poklicno zavarovanje. Na podlagi preverjanja pravilnosti plačanih prispevkov bo davčni organ opravil izterjavo neplačanih ali premalo plačanih prispevkov. Vzpostavitev sistema nadzora in preverjanja pravilnosti plačanih prispevkov zahteva vzpostavitev novega in zahtevnega poslovnega procesa, nadgradnjo in prilagoditev informacijske in aplikativne podpore, vzpostavitev sistema komuniciranja oziroma pripravo protokolov za sodelovanje in izmenjavo podatkov z več različnimi zunanjimi institucijami. Omenjena in vse ostale novosti, ki jih prinaša nov pokojninski zakon, uvedba solidarnostnih rezerv, likvidacija Kritnega Sklada SODPZ, vzpostavitev sistema izplačevanja poklicnih pokojnin neposredno iz osebnih računov zavarovancev pri SODPZ, vzpostavitev dodatnih, zakonsko določenih evidenc, bodo občutno vplivale na stroške upravljanja SODPZ in s tem na stroške Kapitalske družbe, d. d. Zakonsko določena obveznost Kapitalske družbe, d. d., do vplačila 50 milijonov evrov v pokojninsko blagajno obveznega pokojninskega zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ostaja nespremenjena.

 

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

 

Skoči na vsebino